להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה


לרבים מאיתנו קרה שקיבלנו, לפתע, מכתב מאת המוסד לביטוח לאומי, המודיע לנו כי קיים חוב על שמנו בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי משנים עברו. במצבים אבסורדיים, יכול החוב להיווצר בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי לפני שנים רבות, בהם עוד היינו סטודנטים, וכלל לא ידענו שיש לשלם דמי ביטוח לאומי.

 

 

 

עד לאחרונה היתה קיימת הלכה של בית הדין הארצי לעבודה דב"ע לה/0-22 המוסד לביטוח לאומי נגד דבורה כרמלי (פד"ע ו' 371), אשר קבעה כי היחסים בין המוסד לביטוח לאומי לבין המבוטח הינם יחסים במשפט פומבי וגביית דמי הביטוח הלאומי הינם כגביית מס על פי פקודת המיסים, ולפיכך, חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, הקובע תקופת התיישנות בת 7 שנים לכל תביעה, איננו חל חוב דמי ביטוח לאומי.

תביעה אשר הוגשה ע"י לבנה חג'ג' נ' המוסד לביטוח לאומי (תיק ב"ל 3142/09 בנצרת), בה עתרה התובעת לביטול חוב כספי לנתבע, שנוצר כתוצאה מאי תשלום דמי ביטוח לשנת 2000, 2001 ושנת 2002. התובעת טענה כי חלה התיישנות על גביית החוב, והנתבע טען כי חוק ההתיישנות אינו חל על תביעות של המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי ביטוח.

התובעת טענה כי חלף זמנה של הלכת כרמלי לעיל, בייחוד לאחר חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואין עוד לראות ביחסים בין הנתבע למבוטחים כ"יחסים במשפט פומבי", כפי שמוגדרים בהלכת כרמלי, אלא כיחסים חוזיים, מאחר ובמצב הנוכחי קיים חוסר שוויון בין תביעות מבוטחים כנגד הנתבע שדינן להתיישן, לעומת תביעות הנתבע כנגד מבוטחים, שאינן מתיישנות.

בית הדין, בבואו לקבוע את דין התביעה, הביא להשוואה הלכה שנקבעה לאחרונה ע"י בית המשפט העליון, לפיה נתבע יכול לטעון טענת התיישנות בתביעה אשר הגישה רשות מנהלית כגון עיריה בגין חוב ארנונה. כמו דמי הביטוח הלאומי, חוב ארנונה נחשב למעשה למס, אשר דיני ההתיישנות הרגילים אינם חלים עליו. עד להלכה החדשה בעניין רע"א 187/05 נעמה נסיר נ' עיריית נצרת עילית (לא פורסם), אשר ביטלה את ההלכה הקיימת.

בית הדין קבע כי לא קיים הבדל בין חוב לרשות מנהלית לבין דמי ביטוח לאומי הנגבים ע"י הנתבע, ולכן קבע כי הנתבע מנוע מלתבוע חוב בגין דמי ביטוח לתקופה העולה על שבע השנים הקבועות בחוק ההתיישנות.

מאמרים אחרוניםמאמרים נוספים